Διεύρυνση καταλόγου ευάλωτων καταναλωτών (δικαιούχοι ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β) - ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Σήμα Σχεδίου

 

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2022-2023

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β: Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας

Στις 22/08/2022 έχει τροποποιηθεί το πιο πάνω Σχέδιο Χορηγιών και έχει διευρυνθεί ο κατάλογος ευάλωτων καταναλωτών που μπορούν να επωφεληθούν από την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β του Σχεδίου.

Οι πιο κάτω πληροφορίες παρατίθενται με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.