2. Ποια άτομα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β;

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β έχουν άτομα που, είτε οι ίδιοι είτε άλλο άτομο με το οποίο συνοικούν μόνιμα στην ίδια οικία και με το οποίο τους συνδέει πρώτου βαθμού συγγένεια, είναι ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας. Για σκοπούς του συγκεκριμένου Σχεδίου, ο πρώτος βαθμός συγγένειας περιλαμβάνει: γονείς, παιδιά, σύζυγο, αδελφό/ή, πεθερό/ά, γαμπρό/νύφη.

 

Επιστροφή στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)