5. Είμαι ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας και εμπίπτω στην κατηγορία ληπτών Επιδόματος Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα. Τι βεβαίωση πρέπει να υποβάλω;

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β του Σχεδίου Χορηγιών, στους ευάλωτους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνονται «οι λήπτες του επιδόματος σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος ηλικίας τους και δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος ηλικίας του». Ως εκ τούτου, κατά την υποβολή του Αιτήματος Προέγκρισης σας θα πρέπει να υποβάλετε –μεταξύ άλλων- κατάλληλη βεβαίωση από την οικεία τοπική αρχή (Κοινοτάρχη) ότι o ευάλωτος καταναλωτής δεν συνοικεί με άλλο πρόσωπο το οποίο να μην έχει συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας του.

Προς διευκόλυνση σας, μπορείτε να βρείτε παράδειγμα/πρότυπο σχετικής Βεβαίωσης εδώ.

 

Επιστροφή στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)