Support Scheme for the installation/expansion of photovoltaic systems and the installation of smart meters in residences for the charging of electric or plug-in hybrid vehicles

THIS SCHEME ENDED ON 20 DECEMBER 2021 
THE INFORMATION BELOW IS PROVIDED ONLY FOR REFERENCE

Funded by the EU Next Generation EU

 

The Support Scheme (official document available only in Greek) aims to provide financial incentives, in the form of government sponsorship, for the installation/expansion of Photovoltaic Systems, charging points and smart meters, as appropriate, in existing residences for the charging of electric or plug-in hybrid vehicles.

icon 1

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ …

Εγκατάσταση/επέκταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος (ΦΒ), σημείου φόρτισης και έξυπνου μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in.

icon 2

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ …

Φυσικά Πρόσωπα που διαμένουν στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
I. ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας εκδίδεται στο όνομα τους. 
II. είτε οι ίδιοι είτε άλλο άτομο που διαμένει μόνιμα μαζί τους και έχει πρώτου βαθμού συγγένεια με αυτούς, είναι ιδιοκτήτες ηλεκτρικού ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in. Για σκοπούς του παρόντος σχεδίου, ο πρώτος βαθμός συγγένειας περιλαμβάνει: Γονείς, παιδιά, σύζυγο, πεθερό/ά, γαμπρό/νύφη. 
III. στην κατοικία τους υπήρχε εγκατεστημένο ή εγκαταστάθηκε ΦΒ σύστημα με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering).

icon 3


ΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ …

Υφιστάμενες κατοικίες, που βρίσκονται στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας ή εντός των Βρετανικών Βάσεων και στις οποίες διαμένουν ιδιοκτήτες ηλεκτρικού ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in.

icon 4

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ …

Μόνο ηλεκτρονικά μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

icon 5

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ …

Το Σχέδιο ΔΕΝ έχει αναδρομική ισχύ. Επιχορήγηση δίδεται μόνο για εξοπλισμό που έχει αγορασθεί και εγκατασταθεί μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου. Ως ημερομηνία εγκατάστασης θεωρείται η ημερομηνία ελέγχου και επιθεώρησης του ΦΒ συστήματος/σημείου φόρτισης/μετρητή, όπως αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Καταλληλόλητας της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

icon 7


ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ …

Τα μέγιστα ποσά χορηγίας που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα για κάθε Κατηγορία του Σχεδίου είναι ανά δικαιούχο, ανά κατοικία και ανά ηλεκτρικό ή υβριδικό όχημα τύπου plug-in.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α:

Για τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in ο αιτητής θα προβεί στην: 
‒ εγκατάσταση/επέκταση φωτοβολταϊκού συστήματος συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering)
‒ εγκατάσταση μετρητή καταμέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στη φόρτιση του οχήματος, και
‒ εγκατάσταση σημείου φόρτισης (προαιρετικό)
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: €2.250
Το ποσό των €2.250 αντιστοιχεί σε μέχρι €1.000 για την εγκατάσταση/επέκταση ΦΒ συστήματος και μέχρι €1.250 για την εγκατάσταση σημείου φόρτισης και μετρητή. Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη εγκατεστημένο σημείο φόρτισης, η εγκατάσταση νέου σημείου φόρτισης για την Κατηγορία Α είναι προαιρετική. Σε περίπτωση μη εγκατάστασης νέου σημείου φόρτισης, το μέγιστο ποσό χορηγίας για την εγκατάσταση μετρητή καθορίζεται σε €750.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β:

Για τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in σε οικία που υπάρχει ήδη εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering), ο αιτητής θα προβεί στην:
‒ εγκατάσταση σημείου φόρτισης, και
‒ εγκατάσταση μετρητή καταμέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στη φόρτιση του οχήματος
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: €1.250

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ:

Για τη φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in σε οικία που υπάρχει ήδη εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering), ο αιτητής θα προβεί στην:
‒ εγκατάσταση μετρητή καταμέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στη φόρτιση του οχήματος
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: €750

 


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Πριν την υποβολή «Αίτησης για Καταβολή Χορηγίας» συστήνεται όπως μελετήσετε προσεκτικά το Σχέδιο Χορηγιών, τον Οδηγό Υποβολής Αίτησης και τυχόν διευκρινίσεις/ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

 • Τα ΦΒ συστήματα, το σημείο φόρτισης και ο μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να εγκατασταθούν στις κατοικίες των ιδιοκτητών ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in. Τα οχήματα πρέπει να είναι Κατηγορίας Μ1 (δηλαδή οχήματα με κινητήρα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων και έχουν τουλάχιστον τέσσερις τροχούς και τα οποία περιλαμβάνουν το πολύ οκτώ θέσεις καθημένων πέραν του καθίσματος του οδηγού) με βάση τους περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμους. Πληροφοριες για τη Διαδικασία Σύνδεσης ΦΒ Συστημάτων για Ηλεκτρική Κίνηση μπορείτε να δείτε εδω.

 

 • Οι αιτητές που θα ενταχθούν στο Σχέδιο, μαζί με τον ιδιοκτήτη του οχήματος αναλαμβάνουν την υποχρέωση μία φορά το χρόνο, για τα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας του συστήματος, να συμπληρώνουν ειδικό έντυπο που θα τους αποστέλλεται, σε ηλεκτρονική μορφή από την Υπηρεσία Ενέργειας, στο οποίο θα πρέπει να δηλώνονται τα χιλιόμετρα που διάνυσε το ηλεκτρικό όχημα, καθώς και άλλα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη χρήση του οχήματος. Το έντυπο θα υπογράφεται από τον αιτητή και από τον ιδιοκτήτη του οχήματος σε περίπτωση που είναι διαφορετικός. Σε περίπτωση άρνησης ή παράληψης του αιτητή και του ιδιοκτήτη για αποστολή των πιο πάνω στοιχείων, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ή/και η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε δύναται να ζητήσουν από τον αιτητή να επιστρέψει ολόκληρο ή μέρος του ποσού χορηγίας που καταβλήθηκε.

 

 • Για να μπορέσετε να υποβάλετε «Αίτησης για Καταβολή Χορηγίας», θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό στο σύστημα (σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη). Κατά τη δημιουργία λογαριασμού θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε σε ηλεκτρονική μορφή (scan), Αντίγραφο δελτίου ταυτοποίησης ως ακολούθως:
  • Για πολίτες με Κυπριακή Υπηκοότητα: Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
  • Για πολίτες της ΕΕ: Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης και Μελών της οικογένειας του που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης
  • Για πολίτες τρίτων χωρών: Alien Registration Card (ARC)

 

 • Κατά την υποβολή «Αίτησης για Καταβολή Χορηγίας» θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε τα πιο κάτω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (scan):
   
  1. Πρόσφατο Λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας όπου έχει γίνει η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος (Κατηγορία Α) ή υπήρχε ήδη φωτοβολταϊκό σύστημα (Κατηγορίες Β και Γ), στο όνομα του αιτητή. Στο λογαριασμό θα πρέπει να παρουσιάζεται η εγκατάσταση στην οικία ΦΒ συστήματος συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering).
    
  2. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής ηλεκτρικού οχήματος ή plug-in υβριδικού οχήματος στο όνομα του αιτητή ή του ατόμου που έχει πρώτου βαθμού συγγένεια με αυτόν.
    
  3. Βεβαίωση από το ΔΣΔ(ΑΗΚ) σύμφωνα με την οποία:
   α) το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας του ΦΒ συστήματος έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου.
   β) το ΦΒ σύστημα έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τους όρους της Εγκυκλίου 3/2008 και του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 123/2011 του Υπουργού Εσωτερικών.
   γ) στην οικία του αιτητή έχει εγκατασταθεί ξεχωριστός μετρητής για την καταμέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας που θα χρησιμοποιείται για τη φόρτιση ηλεκτρικού ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in.
   δ) στην οικία του αιτητή υπάρχει εγκατεστημένο σημείο φόρτισης το οποίο έχει ελεγχθεί από επιθεωρητή του ΔΣΔ(ΑΗΚ) και έχει εκδοθεί σχετικό Πιστοποιητικό Καταλληλότητας.

   Τα (α) και (β) αφορούν μόνο τους αιτητές της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α.
   Στη βεβαίωση θα αναφέρεται κατά πόσο το ΦΒ σύστημα αποτελεί νέα εγκατάσταση ή επέκταση υφιστάμενου φωτοβολταϊκού συστήματος που είχε εγκατασταθεί στην οικία στα πλαίσια της «Κατηγορίας Α - Φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα με το δίχτυο με την μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering)» του «Σχεδίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για ίδια κατανάλωση».
    
  4. Αναλυτικά Τιμολόγια και Αποδείξεις Πληρωμής που αφορούν την επένδυση. Δείτε παρ. 15 του Σχεδίου Χορηγιών όσον αφορά το υποχρεωτικό περιεχόμενο και τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα Τιμολόγια και Αποδείξεις προκειμένου να γίνουν αποδεκτά. 
   Σε περίπτωση που τα τιμολόγια ή/και αποδείξεις έχουν εκδοθεί σε διαφορετικό όνομα από αυτό του αιτητή, θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβληθεί σχετική Βεβαίωση.


   ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΑΙΤΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΟΥΝ:
    

  5. Αντίγραφο δελτίου ταυτοποίησης του ιδιοκτήτη του οχήματος.
    

  6. Επίσημο πιστοποιητικό που να τεκμηριώνει τη σχέση πρώτου βαθμού συγγένειας μεταξύ αιτητή και ιδιοκτήτη οχήματος (πχ. αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, πιστοποιητικό γάμου, κ.τ.λ.). 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαδικασία Σχεδίου για Φόρτιση Ηλεκτρικού Οχήματος

 

Ανακοινώσεις