6. Καταχώρησα λάθος Ονοματεπώνυμο ή/και Αρ. Ταυτότητας κατά τη δημιουργία λογαριασμού. Τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε με το σύστημα και ακολούθως να μας ενημερώσετε γραπτώς μέσω της φόρμας επικοινωνίας, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο σας, τον αριθμό ταυτότητας και την ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει κατά τη δημιουργία του λογαριασμού και να ζητήσετε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ τη διόρθωση που πρέπει να γίνει. Στη συνέχεια, θα σας ενημερώσουμε, με ηλεκτρονικό μήνυμα, ότι έχει γίνει η διόρθωση. Τονίζεται ότι σε περίπτωση που η διόρθωση που θα ζητήσετε δεν αντιστοιχεί στα στοιχεία  που αναφέρονται στο δελτίο ταυτοποίησης που έχετε επισυνάψει (ονοματεπώνυμο και αρ. ταυτότητας), τότε η διόρθωση δεν θα πραγματοποιηθεί.

Τονίζεται ότι το αίτημα σας θα πρέπει να γίνει έγκαιρα, έτσι ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για τις απαραίτητες ενέργειες για να μπορέσετε να υποβάλετε οριστικά την αίτηση σας πριν τη λήξη της προκήρυξης του Σχεδίου που σας ενδιαφέρει.

 

Επιστροφή στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)