Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

Η Σελίδα αυτή ανανεώνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα με τα ερωτήματα των πολιτών.

 

Create/access user account

Submit an application

1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση στα Σχέδια Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε;
2. Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση στα Σχέδια Χορηγιών;
3. Μπορώ να υποβάλω αίτηση και μετά να ξεκινήσω την υλοποίηση μιας επένδυσης;
4. Έχω υποβάλει οριστικά την αίτηση μου. Πώς μπορώ να επιβεβαιώσω ότι την έχετε παραλάβει;
5. Έχω υποβάλει αίτηση αλλά δεν έχω λάβει e-mail επιβεβαίωσης από το σύστημα. Τι μπορώ να κάνω;
6. Έχω υποβάλει οριστικά την αίτησή μου αλλά θέλω να κάνω αλλαγές ή να προσθέσω πληροφορίες.
7. Μπορώ να αποθηκεύσω την αίτηση μου προσωρινά και να επανέλθω σε αυτήν πριν την υποβάλω οριστικά;
8. Έκλεισα τον περιηγητή μου χωρίς να αποθηκεύσω την αίτηση μου. Τι θα κάνω τώρα;
9. Έκανα αίτηση σε άλλο Σχέδιο Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε ή σε οποιοδήποτε άλλο Σχέδιο (πχ. «Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω»). Μπορώ να υποβάλω επιπρόσθετη αίτηση σε Σχέδιο Χορηγιών του Ταμείου;
10. Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της ‘Αίτησης για Καταβολή Χορηγίας’ δεν μου είχε ζητηθεί να επισυνάψω τα στοιχεία του τραπεζικού μου λογαριασμού και την Εξουσιοδότηση για πληρωμές από το FIMAS. Δεν θα έπρεπε να τα επισυνάψω;
11. Το σύστημα δεν μου επιτρέπει να επισυνάψω κάποιο αρχείο.

Evaluation of applications

Payment of approved funding

Vulnerable consumers of electricity (Category 3B)