9. Έκανα αίτηση σε άλλο Σχέδιο Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε ή σε οποιοδήποτε άλλο Σχέδιο (πχ. «Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω»). Μπορώ να υποβάλω επιπρόσθετη αίτηση σε Σχέδιο Χορηγιών του Ταμείου;