Επικοινωνία

Αν έχετε κάποια ερώτηση, παρακαλούμε αναζητήστε την απάντηση στις συχνές ερωτήσεις των χρηστών που έχουμε καταγράψει στη σελίδα FAQs, προτού επικοινωνήσετε μαζί μας.

Τονίζεται, ότι σε περίπτωση που με το μήνυμα που θα στείλετε θα ζητήσετε να γίνει τροποποίηση σε προσωπικά δεδομένα του λογαριασμού σας (πχ. αλλαγή/διόρθωση e-mail, ταυτότητας, ονοματεπωνύμου), θα πρέπει είτε να είστε συνδεδεμένοι με το σύστημα (logged in) κατά την αποστολή του μηνύματος, είτε να επισυνάψετε στο μήνυμα αντίγραφο του δελτίου ταυτοποίησης σας.


 

Τηλεφωνικό Κέντρο: 22409350
Τηλεομοιότυπο: 22606002

Διεύθυνση αλληλογραφίας: 
Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε
1421 Λευκωσία, Κύπρος
 

Η πιο κάτω φόρμα επικοινωνίας δεν  πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση που σας ζητήθηκαν πληροφορίες/δικαιολογητικά κατά την αξιολόγηση αίτησης σας (μήνυμα προσωπικής επικοινωνίας). Σε τέτοια περίπτωση δείτε εδώ τι πρέπει να κάνετε.

Ο αριθμός τηλεφώνου πρέπει να είναι της μορφής +3579xxxxxxx ή 9xxxxxxx .
Θα λάβετε ειδοποίηση με SMS όταν θα σας σταλεί απάντηση στο μήνυμα σας.
Περιορισμοί φόρτωσης