Επικοινωνία

Αν έχετε κάποια ερώτηση, παρακαλούμε αναζητήστε την απάντηση στις συχνές ερωτήσεις των χρηστών που έχουμε καταγράψει στη σελίδα FAQs, προτού επικοινωνήσετε μαζί μας.


 

Τηλεφωνικό Κέντρο: 22409350
Τηλεομοιότυπο: 22606002

Διεύθυνση αλληλογραφίας: 
Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε
1421 Λευκωσία, Κύπρος
 

Περιορισμοί φόρτωσης