6. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης μου, μου έχει σταλεί μήνυμα προσωπικής επικοινωνίας για υποβολή πρόσθετων στοιχείων/διευκρινήσεων. Τι πρέπει να κάνω;

  • Για να δείτε τα μηνύματα προσωπικής επικοινωνίας, συνδεθείτε με το σύστημα, επιλέξτε "Προβολή Προφιλ" από το μενού "Ο λογαριασμός μου" (πάνω δεξιά στη σελίδα) και ακολούθως την καρτέλα "Τα μηνύματα μου".
Screenshot: Τα μηνύματα μου
  • Επιλέξτε "Προβολή Μηνύματος" για να δείτε το μήνυμα που σας έχει σταλεί.
  • Θα πρέπει να υποβάλετε τις διευκρινίσεις/δικαιολογητικά που σας ζητούνται εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο μήνυμα.
  • Για την αποστολή της απάντησης σας, θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο «Απάντηση» και τα πεδία επισύναψης εγγράφων που ακολουθούν του μηνύματος που σας έχει σταλεί. Αυτό απαιτείται, προκειμένου τα πρόσθετα στοιχεία/διευκρινήσεις που θα υποβάλετε να ενσωματωθούν στην αίτηση σας. Η υποβολή των διευκρινήσεων/δικαιολογητικών με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
  • Παράδειγμα ακολουθεί.

 

Screenshot: Απάντηση σε μήνυμα

Πως να απαντήσετε:

Πως να απαντήσετε

 

Επιστροφή στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)