Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος
09/02/2023 Έναρξη υποβολής προτάσεων για το Σχέδιο Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Ενεργειακής Αναβάθμισης από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορείς Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
03/02/2023 Τροποποίηση Σχεδίου Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Ενεργειακής Αναβάθμισης από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορείς Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
27/10/2022 Διακοπή ιστοσελίδας Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε - 30/10/2022
21/10/2022 Αγορά υπηρεσιών από άνεργους πτυχιούχους (Μηχανικής, Οικονομικών, Λογιστικής) για τις ανάγκες αξιολόγησης ή/και διαχείρισης αιτήσεων για τα Σχέδια Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (Αρ. Διαγωνισμού: 01/22)
10/10/2022 Αγορά υπηρεσιών από άνεργους πτυχιούχους (Μηχανικής, Οικονομικών, Λογιστικής) για τις ανάγκες αξιολόγησης ή/και διαχείρισης αιτήσεων για τα Σχέδια Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (Αρ. Διαγωνισμού: 01/22)
24/08/2022 Διευρύνονται κατά 30 χιλιάδες οι ευάλωτοι δικαιούχοι  των Σχεδίων Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας   
03/08/2022 Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος
14/07/2022 Αγορά υπηρεσιών από άνεργους πτυχιούχους (Μηχανικής, Οικονομικών, Λογιστικής) για τις ανάγκες αξιολόγησης ή/και διαχείρισης αιτήσεων για τα Σχέδια Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (Αρ. Διαγωνισμού: 01/22)
06/07/2022 Αύξηση κατά €350 χιλ. του προϋπολογισμού  Σχεδίου Χορηγιών για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα σε κατοικίες
01/06/2022 Προκήρυξη Σχεδίου Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες 2022-2023