Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος
28/05/2024 Ανακοίνωση προς ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥΣ του «Σχεδίου Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε σε κατοικίες 2024-25»
03/03/2024 Αρ. Διαγωνισμού: ΤΑΜΕΙΟ  ΑΠΕ και ΕΞΕ/ 02/23 - 2ος ενιαίος κατάλογος τελικής κατάταξης υποψηφίων
29/02/2024 Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο «Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κατοικίες 2024-25»
06/02/2024 Αρ. Διαγωνισμού: ΤΑΜΕΙΟ  ΑΠΕ και ΕΞΕ/ 02/23 - 1ος προκαταρτικός ενιαίος κατάλογος τελικής κατάταξης υποψηφίων
28/01/2024 Έναρξη εγγραφής επιχειρήσεων στους καταλόγους ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ του νέου Σχεδίου Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε σε κατοικίες 2024-2025
25/01/2024 Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το «Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κατοικίες 2024-25» το οποίο περιλαμβάνει και την Κατηγορία Α3 «Φωτοβολταϊκά για Όλους»
21/12/2023 Παρατείνεται το «Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κατοικίες 2022-23», ενώ αυξάνονται και οι χορηγίες για ευάλωτους καταναλωτές
20/12/2023 Αγορά υπηρεσιών από πτυχιούχους επιλεγμένων ειδικοτήτων για τις ανάγκες αξιολόγησης ή/και διαχείρισης αιτήσεων για τα Σχέδια Χορηγιών που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε
19/12/2023 Παράταση-Τροποποίηση «Σχεδίου Χορηγιών για Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος για τη Φόρτιση Ηλεκτρικού Οχήματος ή Υβριδικού Οχήματος Τύπου Plug-In»
21/11/2023 Σχέδιο Χορηγιών για Ηλιακά Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού σε Κατοικίες 2023 - ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ