Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος
07/08/2023 Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το νέο Σχέδιο Χορηγιών για Ηλιακά Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού σε Κατοικίες 2023
31/03/2023 Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες 2022-23 Παράταση προθεσμίας υλοποίησης επενδύσεων από τους δικαιούχους της Κατηγορίας 3Β
31/03/2023 Παράταση προθεσμίας υλοποίησης επενδύσεων από τους δικαιούχους της Κατηγορίας 3Β (2022-23)
09/02/2023 Έναρξη υποβολής προτάσεων για το Σχέδιο Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Ενεργειακής Αναβάθμισης από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορείς Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
03/02/2023 Τροποποίηση Σχεδίου Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Ενεργειακής Αναβάθμισης από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορείς Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
27/10/2022 Διακοπή ιστοσελίδας Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε - 30/10/2022
21/10/2022 Αγορά υπηρεσιών από άνεργους πτυχιούχους (Μηχανικής, Οικονομικών, Λογιστικής) για τις ανάγκες αξιολόγησης ή/και διαχείρισης αιτήσεων για τα Σχέδια Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (Αρ. Διαγωνισμού: 01/22)
10/10/2022 Αγορά υπηρεσιών από άνεργους πτυχιούχους (Μηχανικής, Οικονομικών, Λογιστικής) για τις ανάγκες αξιολόγησης ή/και διαχείρισης αιτήσεων για τα Σχέδια Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (Αρ. Διαγωνισμού: 01/22)
03/08/2022 Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος
14/07/2022 Αγορά υπηρεσιών από άνεργους πτυχιούχους (Μηχανικής, Οικονομικών, Λογιστικής) για τις ανάγκες αξιολόγησης ή/και διαχείρισης αιτήσεων για τα Σχέδια Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (Αρ. Διαγωνισμού: 01/22)