11. Το σύστημα δεν μου επιτρέπει να επισυνάψω κάποιο αρχείο.

•    Το πρόβλημα που πιθανόν να αντιμετωπίζετε είναι ότι το μέγεθος του αρχείου που προσπαθείτε να επισυνάψετε υπερβαίνει τα 4MB.
•    Ο περιορισμός στο μέγεθος των αρχείων που μπορούν να επισυναφθούν έχει καθοριστεί από το σύστημα (μεταξύ άλλων και για λόγους ασφαλείας) και δεν μπορεί να τροποποιηθεί.
•    Αρχεία μεγέθους πέραν των 4ΜΒ είναι υπερβολικά μεγάλα. Το όριο των 4MB θεωρείται επαρκές για το είδος των αρχείων που ζητούνται.
•    Για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα μπορείτε να βγάλετε φωτογραφία του δικαιολογητικού, ρυθμίζοντας τη συσκευή από την οποία θα βγάλετε τη φωτογραφία ώστε να μειωθεί ο βαθμός ανάλυσης (resolution) της φωτογραφίας (πχ. αντί για high resolution επιλέξτε medium resolution). 
•    Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία που παρέχονται δωρεάν στη σελίδα βοήθειας για να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου που διαθέτετε.
•    Πέραν των πιο πάνω, βεβαιωθείτε ότι το αρχείο που προσπαθείτε να επισυνάψετε περιλαμβάνεται στους τύπους αρχείων που επιτρέπονται από το σύστημα: pdf, jpg, jpeg, png, bmp.

 

Επιστροφή στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)