2. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης μου, τι επιλογές έχω;

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης σας έχετε δικαίωμα να ασκήσετε:  

 
(α)    ένσταση προς την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. μέσα σε καθορισμένη προθεσμία η οποία προβλέπεται στο αντίστοιχο Σχέδιο Χορηγιών,                        
(β)    προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου μέσα σε προθεσμία εβδομήντα πέντε (75) ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Επιστροφή στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)