1. Δεν έχω τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα μου. Μπορεί να καταβληθεί η χορηγία της αίτησης μου σε συγγενικό μου πρόσωπο;

Όχι. Η χορηγία κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο ο αιτητής θα πρέπει να είναι δικαιούχος ή συν-δικαιούχος. 
Μόνο για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β, οι αιτητές μπορούν να ζητήσουν να καταβληθεί η χορηγία απευθείας στον εγκαταστάτη του Φωτοβολταϊκού Συστήματος προς εξόφληση των τιμολογίων αγοράς.

 

Επιστροφή στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)