4.Στην αίτηση δεν μου ζητήθηκε να καταχωρήσω τραπεζικό λογαριασμό για έμβασμα της χορηγίας

Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (έντυπο FIMAS και IBAN) αποστέλλονται ταχυδρομικώς μετά από την «Έγκριση με επιφύλαξη» (δείτε παρ. 9 και 10 του Σχεδίου Χορηγιών).