2. Σε πόσο χρόνο θα μου καταβληθεί η χορηγία;

Οι αιτήσεις εξετάζονται κατά σειρά προτεραιότητας. Η προτεραιότητα καθορίζεται αποκλειστικά από τον χρόνο υποβολής του συνόλου των απαραίτητων δικαιολογητικών και όταν η αίτηση θεωρηθεί πλήρης. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η διαδικασία να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατό.

 

Επιστροφή στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)