3. Υπάρχει ενδεχόμενο να γίνει επιτόπια επιθεώρηση στο πλαίσιο εξέτασης της αίτησης μου;

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο προς επιβεβαίωση της υλοποίησης της επένδυσης. Σε τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις σχετικές διευθετήσεις.

 

Επιστροφή στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)