1. Από που μπορώ να ενημερωθώ για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αίτηση που έχω υποβάλει;

Πηγαίνετε στη σελίδα «Οι αιτήσεις μου» που βρίσκεται κάτω από την εντολή «Ο λογαριασμός μου».

Οι αιτήσεις μου
 

Στη σελίδα «Οι αιτήσεις μου» θα πρέπει να μπορείτε να εντοπίσετε την αίτηση σας. Στη στήλη «Κατάσταση Αίτησης» αναγράφεται το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αίτηση και στη στήλη «Επεξήγηση Κατάστασης» παρέχονται σχετικές διευκρινήσεις.

Οι αιτήσεις μου-Κατάσταση αίτησης
 
Επιστροφή στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)