5. Έχω ενημερωθεί ότι έχω λάβει "Έγκριση με Επιφύλαξη", αλλά δεν μπορώ να εντοπίσω την Υπεύθυνη Δήλωση και Εξουσιοδότηση FIMAS που πρέπει να αποστείλω για να γίνει η καταβολή της χορηγίας.

Συνδεθείτε με το σύστημα και ακολούθως μεταβείτε στη σελίδα «Οι αιτήσεις μου» (κάτω από το μενού «Ο λογαριασμός μου»).

Στο κείμενο που υπάρχει στη στήλη Επεξήγηση Κατάστασης, υπάρχει σύνδεσμος προς το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης και Εξουσιοδότησης FIMAS, καθώς και καθοδήγηση για τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε.

Παράδειγμα ακολουθεί:

Παράδειγμα Επεξήγησης Κατάστασης

 

 

Επιστροφή στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)