8. Έκλεισα τον περιηγητή μου χωρίς να αποθηκεύσω την αίτηση μου. Τι θα κάνω τώρα;

Πηγαίνετε στη σελίδα «Οι αιτήσεις μου» που βρίσκεται κάτω από την εντολή «Ο λογαριασμός μου» και ελέγξτε κατά πόσο είχατε αποθηκεύσει την αίτηση ως πρόχειρη. Είναι πιθανόν το σύνολο της αίτησης ή κάποια από τα πεδία που έχετε συμπληρώσει να έχουν χαθεί και να πρέπει να συμπληρωθούν εξ αρχής.

 

Επιστροφή στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)