2. Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση στα Σχέδια Χορηγιών;