2. Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση για τα Σχέδια Χορηγιών;

Το κάθε Σχέδιο Χορηγιών έχει καθορισμένη διάρκεια εφαρμογής. Ανατρέξτε στο Σχέδιο που σας ενδιαφέρει για να ενημερωθείτε για την προθεσμία υποβολής αίτησης.

 

Επιστροφή στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)