4. Θεωρώ ότι εμπίπτω στους ευάλωτους καταναλωτές, αλλά με ενημερώσατε ότι δεν περιλαμβάνομαι στον σχετικό κατάλογο και ότι δεν είμαι δικαιούχος της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β.

Ο σχετικός κατάλογος αποστέλλεται τελικός σε μηνιαία βάση από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. Το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε δεν έχει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει κατά πόσο κάποιος ενδιαφερόμενος εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών. Εάν  δεν  περιλαμβάνεστε  στον  κατάλογο  αλλά  πιστεύετε  ότι  εμπίπτετε  σε  συγκεκριμένη κατηγορία ευάλωτων καταναλωτών, θα πρέπει  να  επικοινωνήσετε  οι  ίδιοι,  απευθείας  με  τα εκάστοτε Τμήματα και Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για περισσότερες πληροφορίες ή υποβολή σχετικού αιτήματος. Τονίζεται ότι για να περιληφθείτε στον κατάλογο ευάλωτων καταναλωτών που αποστέλλεται από τον Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα πρέπει κατά τον αμέσως προηγούμενο μήνα να είχατε λάβει ένα από τα επιδόματα που αναφέρονται στην ερώτηση 1 πιο πάνω και να ικανοποιείτε τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις (πχ. εισοδηματικό κριτήριο για τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες). 

 

Επιστροφή στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)