ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ως «ευάλωτοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας» για τα Σχεδία Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε καθορίζονται οι πιο κάτω, νοουμένου ότι είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες άλλου Κράτους Μέλους ή Κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή όσοι έχουν ίδια δικαιώματα με τους πιο πάνω, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Οι "ευάλωτοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας" είναι πολίτες που εμπίπτουν στα κριτήρια της ενεργειακής φτώχιας ή/και στα κριτήρια ευάλωτων πελατών που καθορίζονται στο περί καθορισμού των Κριτηρίων της Ενεργειακής Φτώχειας Διάταγμα του 2023 (Κ.Δ.Π.308/2023) και στο περί καθορισμού της Έννοιας των Ευάλωτων Πελατών και των Κατηγοριών των Ευάλωτων Πελατών Διάταγμα του 2023 (Κ.Δ.Π.309/2023).

Τονίζεται ότι οι πιο κάτω αφορούν αποκλειστικά τους ευάλωτους καταναλωτές που μπορούν να επωφεληθούν από τα Σχέδια Χορηγιών και δεν ταυτίζονται με τους ευάλωτους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που είναι δικαιούχοι άλλων ωφελημάτων (πχ. ειδική διατίμηση 08).

 

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

 

 1. δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που παρέχεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.

 2. λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.


 3. λήπτες Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων µε Αναπηρίες.


 4. λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομά από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων µε Αναπηρίες.


 5. λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομά από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων µε Αναπηρίες.


 6. λήπτες Χορηγίας σε Τυφλούς που παρέχεται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων µε Αναπηρίες.


 7. λήπτες Επιδόματος σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα που παρέχεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.


 8. οικογενειακές μονάδες οι οποίες έχουν εξαρτώμενα τέκνα μέχρι 18 ετών που λαμβάνουν Επίδομα Τέκνου από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας με ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα μέχρι €19.500.


 9. τρίτεκνη ή πολύτεκνη οικογένεια που λαμβάνει Επίδομα Τέκνου από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων  Πρόνοιας για τρία εξαρτώμενα παιδιά και πάνω.


 10. λήπτες Επιδόματος διακίνησης αιμοκαθαιρόμενων νεφροπαθών που παρέχεται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.


 11. παθόντες οι οποίοι είναι δικαιούχοι ειδικής μηνιαίας σύνταξης από το Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων, τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων.


 12. νεφροπαθείς περιτονιακής κάθαρσης τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.


 13. άτομα που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση (κατά πλάκας σκλήρυνση) τα στοιχεία των οποίων παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.


 14. άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδίας τα στοιχεία των οποίων παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.


 15. άτομα που πάσχουν από το σύνδρομο Raynaud τα στοιχεία των οποίων παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.


 16. άτομα με ενεργή Μεγαλακρία τα στοιχεία των οποίων παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.


 17. άτομα με ενεργή νόσο Cushing τα στοιχεία των οποίων παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.


 18. άτομα με ενεργό Φαιοχρωμοκύττωμα τα στοιχεία των οποίων παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.


 19. άτομα με αυτόνομη διαβητική νευροπάθεια τα στοιχεία των οποίων παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.


 20. ασθενείς με μόνιμη τραχειοστομία τα στοιχεία των οποίων παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.


 21. ασθενείς με πρωτοπαθή ή μεταστατικό όγκο Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (εγκέφαλος και νωτιαίος μυελός) τα στοιχεία των οποίων παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.