ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β - ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2022-2023

Ως «ευάλωτοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας» για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β του πιο πάνω Σχεδίου Χορηγιών καθορίζονται οι πιο κάτω, νοουμένου ότι είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες άλλου Κράτους Μέλους ή Κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή όσοι έχουν ίδια δικαιώματα με τους πιο πάνω, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Τονίζεται ότι οι πιο κάτω αφορούν αποκλειστικά τους ευάλωτους καταναλωτές που μπορούν να επωφεληθούν από την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β και δεν ταυτίζονται με τους ευάλωτους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που είναι δικαιούχοι άλλων ωφελημάτων (πχ. ειδική διατίμηση 08).

 

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ειδικά για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β):

 

 1. δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που παρέχεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.

 2. λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.


 3. λήπτες Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων µε Αναπηρίες.


 4. λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομά από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων µε Αναπηρίες.


 5. λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομά από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων µε Αναπηρίες.


 6. λήπτες Χορηγίας σε Τυφλούς που παρέχεται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων µε Αναπηρίες.


 7. λήπτες Επιδόματος σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα που παρέχεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.


 8. οικογενειακές μονάδες οι οποίες έχουν εξαρτώμενα τέκνα μέχρι 18 ετών που λαμβάνουν Επίδομα Τέκνου από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας με ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα μέχρι €19.500.


 9. πολύτεκνη ή τρίτεκνη οικογένεια που λαμβάνει Επίδομα Τέκνου από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων  Πρόνοιας για τρία εξαρτώμενα παιδιά και πάνω.


 10. λήπτες Επιδόματος διακίνησης αιμοκαθαιρόμενων νεφροπαθών που παρέχεται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.


 11. παθόντες οι οποίοι είναι δικαιούχοι ειδικής μηνιαίας σύνταξης από το Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων, τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων.


 12. νεφροπαθείς περιτονιακής κάθαρσης τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.


 13. άτομα που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση (κατά πλάκας σκλήρυνση) τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.


 14. άτομα που πάσχουν από καρκίνο του λάρυγγα και έχουν υποβληθεί σε λαρυγγεκτομή τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.


 15. άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδίας τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.


 16. άτομα που πάσχουν από το σύνδρομο Raynaud τα στοιχεία των οποίων θα παρέχονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.

 

 

Υπενθυμίζεται ότι για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β το Αίτημα Προέγκρισης υποβάλλεται από το πρόσωπο στο όνομα του οποίου είναι ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας και όχι από τον ευάλωτο καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας (αν πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο). Σε τέτοια περίπτωση:

 • κατά την υποβολή του Αιτήματος Προέγκρισης, ο αιτητής θα πρέπει να δηλώσει τα στοιχεία του ευάλωτου καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας που συνοικεί στην ίδια κατοικία μαζί του. 
 • ο αιτητής και ο ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια. Για σκοπούς του παρόντος Σχεδίου, ο πρώτος βαθμός συγγένειας περιλαμβάνει: γονείς, παιδιά, παππού/γιαγιά, σύζυγο, αδελφό/ή, πεθερό/ά, γαμπρό/νύφη.
 • το Αίτημα Προέγκρισης θα πρέπει να υποβληθεί με τη σύμφωνη γνώμη του ευάλωτου καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας.