1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση στα Σχέδια Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε;

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται MONO ηλεκτρονικά μόνο μέσω της παρούσας ιστοσελίδας (εκτός από το Σχέδιο για την διενέργεια ενεργειακών ελέγχων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις).

Επιλέξτε το Σχέδιο Χορηγιών που σας ενδιαφέρει και ακολουθήστε τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτό. Πριν από την υποβολή της αίτησής σας, συνιστάται να μελετήσετε προσεκτικά τις πρόνοιες του Σχεδίου καθως και τον ανίστιχο Οδηγό Αίτησης.

Επιστροφή στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)