1. Πως μπορώ να υποβάλω αίτηση για Σχέδιο Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της παρούσας ιστοσελίδας (εξαίρεση αποτελεί μόνο το Σχέδιο Χορηγιών για προώθησης των Ενεργειακών Ελέγχων σε ΜΜΕ). Επιλέξτε το Σχέδιο Χορηγιών που σας ενδιαφέρει και ακολουθήστε την προβλεπόμενη διαδικασία. Πριν την υποβολή της αίτησης σας, συστήνεται όπως μελετήσετε προσεκτικά τις πρόνοιες του Σχεδίου και τον Οδηγό Υποβολής Αίτησης.

 

Επιστροφή στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)