9. Εισήγαγα λανθασμένη διεύθυνση email (e-mail) κατά τη δημιουργία λογαριασμού. Τι πρέπει να κάνω;

Κατά τη δημιουργία λογαριασμού, σας ζητείται να εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας δύο φορές για λόγους επαλήθευσης. Εάν εισαγάγατε την ίδια λανθασμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στα δύο πεδία, δεν θα λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και δεν θα μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό.


Επιπρόσθετα, ο αριθμός ταυτότητας που καταχωρίσατε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού θα παραμείνει αποκλεισμένος και δεν θα μπορείτε να δημιουργήσετε άλλο λογαριασμό. Επομένως, πρέπει να μας ενημερώσετε γραπτώς μέσω της φόρμας επικοινωνίας για να κάνουμε τις σχετικές διορθώσεις.


Επιστροφή στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)