10. Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της ‘Αίτησης για Καταβολή Χορηγίας’ δεν μου είχε ζητηθεί να επισυνάψω τα στοιχεία του τραπεζικού μου λογαριασμού και την Εξουσιοδότηση για πληρωμές από το FIMAS. Δεν θα έπρεπε να τα επισυνάψω;

Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (εξουσιοδότηση FIMAS και αριθμός IBAN) δεν υποβάλλονται κατά το στάδιο υποβολής της ‘Αίτησης για Καταβολή Χορηγίας’. Εφόσον η αίτηση σας εγκριθεί, τα στοιχεία αυτά θα σας ζητηθούν και θα πρέπει να αποσταλούν ενυπόγραφα με ταχυδρομείο.

 

Επιστροφή στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)