4. Μπορώ να ζητήσω να έχω συνάντηση με τον αξιολογητή που εξετάζει την αίτηση μου ή να μιλήσω μαζί του στο τηλέφωνο;

Όχι. Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση της αίτησης απαιτηθούν οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινήσεις, ο αξιολόγητής θα σας ενημερώσει μέσω του συστήματος.

 

Επιστροφή στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)