5. Έχω υποβάλει αίτηση αλλά δεν έχω λάβει e-mail επιβεβαίωσης από το σύστημα. Τι μπορώ να κάνω;

Ελέγξτε στο φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (Junk ή Spam) σε περίπτωση που το ηλεκτρονικό μήνυμα έχει αποθηκευτεί εκεί.
Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να εντοπίσετε το ηλεκτρονικό μήνυμα, ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα:

 

  • Πηγαίνετε στη σελίδα «Οι αιτήσεις μου» που βρίσκεται κάτω από την εντολή «Ο λογαριασμός μου».
  • Στη σελίδα «Οι αιτήσεις μου» θα πρέπει να μπορείτε να εντοπίσετε την αίτηση σας. Βεβαιωθείτε ότι στη στήλη «Κατάσταση Αίτησης» αναγράφεται ότι «Η Αίτηση έχει υποβληθεί». Αυτό αποτελεί επιβεβαίωση ότι η αίτηση σας έχει υποβληθεί επιτυχώς.
  • Επιλέξτε «Προβολή». Θα μεταβείτε σε μια σελίδα από την οποία θα μπορείτε να δείτε τα στοιχεία της αίτησης που έχετε υποβάλει. Στο τέλος της σελίδας υπάρχει η εντολή «Λήψη αίτησης σε αρχείο PDF». Επιλέξτε την εντολή και αποθηκεύστε αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στον υπολογιστή σας. Το αντίγραφο δύναται να ζητηθεί ως αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής της αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.
  • Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε την αίτηση σας στη σελίδα «Οι αιτήσεις μου», τότε -για λόγους που δεν μπορούν να είναι     γνωστοί- η αίτηση δεν έχει καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα και θα πρέπει να γίνει η διαδικασία εξ αρχής. Αν μπορείτε να εντοπίσετε την αίτηση σας, αλλά στη στήλη «Κατάσταση Αίτησης» αναγράφεται «Αίτηση αποθηκευμένη ως Πρόχειρη», τότε θα πρέπει να ανοίξετε την αίτηση ώστε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία οριστικής υποβολής.

 

Επιστροφή στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)