7. Κατά τη δημιουργία λογαριασμού επισύναψα λάθος αρχείο σε σχέση με το αντίγραφο της ταυτότητας μου. Τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε με το σύστημα και ακολούθως να μας ενημερώσετε γραπτώς μέσω της φόρμας επικοινωνίας, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο σας, τον αριθμό ταυτότητας και επισυνάπτοντας το ορθό αρχείο με το αντίγραφο της ταυτότητας σας και να ζητήσετε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ τη διόρθωση που πρέπει να γίνει. Στη συνέχεια, θα σας ενημερώσουμε, με ηλεκτρονικό μήνυμα, ότι έχει γίνει η διόρθωση. Τονίζεται ότι σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο ή ο αρ. ταυτότητας σας δεν αντιστοιχούν στα στοιχεία  που αναφέρονται στο δελτίο ταυτοποίησης, τότε η διόρθωση δεν θα πραγματοποιηθεί.

Σημειώνεται ότι το αίτημα σας θα πρέπει να γίνει έγκαιρα, έτσι ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για τις απαραίτητες ενέργειες για να μπορέσετε να υποβάλετε οριστικά την αίτηση σας πριν τη λήξη της προκήρυξης του Σχεδίου που σας ενδιαφέρει.

 

Επιστροφή στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)