4. Έχω υποβάλει οριστικά την αίτηση μου. Πώς μπορώ να επιβεβαιώσω ότι την έχετε παραλάβει;

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης σας, θα λάβετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (e-mail) επιβεβαίωση λήψης της αίτησης καθώς και ενημέρωση για τον αριθμό αναφοράς της (δείτε επόμενη ερώτηση στη σελίδα FAQs σε περίπτωση που δεν λάβετε το e-mail). 


Επίσης, αν μεταβείτε στην σελίδα «Οι αιτήσεις μου» (κάτω από το μενού «Ο λογαριασμός μου») θα πρέπει να μπορείτε να δείτε την αίτηση σας. Εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί οριστικά, στη στήλη «Κατάσταση Αίτησης» θα πρέπει να αναγράφεται ότι «Η Αίτηση έχει υποβληθεί».

 

Επιστροφή στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)