7. Μπορώ να αποθηκεύσω την αίτηση μου προσωρινά και να επανέλθω σε αυτήν πριν την υποβάλω οριστικά;

Ναι. Μπορείτε σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης της αίτησης να την αποθηκεύσετε ως «Πρόχειρη» και να συνεχίσετε τη συμπλήρωση της σε μεταγενέστερο στάδιο. Στην ενότητα «Οι αιτήσεις μου» μπορείτε να βρείτε την αίτηση που τυχόν αποθηκεύσατε ως «Πρόχειρη» ώστε να συνεχίσετε τη συμπλήρωση της. Μόνο μια αίτηση του κάθε Σχεδίου μπορεί να υπάρχει αποθηκευμένη ως «Πρόχειρη» ανά πάσα στιγμή. Η αποθήκευση μιας αίτησης ως «Πρόχειρη» σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως οριστική υποβολή αίτησης. Η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα μέχρι την οριστική υποβολή της.

 

Επιστροφή στις Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)