Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος
14/07/2022 Αγορά υπηρεσιών από άνεργους πτυχιούχους (Μηχανικής, Οικονομικών, Λογιστικής) για τις ανάγκες αξιολόγησης ή/και διαχείρισης αιτήσεων για τα Σχέδια Χορηγιών του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (Αρ. Διαγωνισμού: 01/22)
06/07/2022 Αύξηση κατά €350 χιλ. του προϋπολογισμού  Σχεδίου Χορηγιών για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα σε κατοικίες
01/06/2022 Προκήρυξη Σχεδίου Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες 2022-2023
10/05/2022 Προκήρυξη Σχεδίου Χορηγιών €600 χιλ. για εγκατάσταση  ή αντικατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα σε κατοικίες 
20/04/2022 Προκήρυξη Σχεδίου Χορηγιών €1,5 εκατ. για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος
16/03/2022 Νέο Σχέδιο Χορηγιών για την ενθάρρυνση της ενεργειακής αναβάθμισης από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορείς Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
13/12/2021 Σχέδιο Χορηγιών για αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας
27/10/2021 Σχέδιο Χορηγιών για αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας
20/10/2021 Σχέδιο Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κατοικίες
22/09/2021 Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε σε κατοικίες 2020 - Αύξηση προθεσμίας υποβολής «Αίτησης για καταβολή χορηγίας» στους δικαιούχους ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β