Σχέδια Χορηγιών που είναι ανοιχτά για υποβολή αιτήσεων


 
 

Παλιά Σχέδια Χορηγιών

 

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚA ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (2023)

 

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ Η’ ΥΒΔΡΙΔΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PLUG-IN (10/2020)

 

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ