ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1 - ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2024-2025

 

    Σήμα Κατηγορία Β1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σήμα χορηγίας  Χορηγία: 50%        Σήμα μέγιστο ποσό   Μέγιστο: €2.500 ή/και €25,00 ανά τ.μ. (όποιο είναι πιο χαμηλό)        Σήμα ορεινές περιοχές   50% Αύξηση για ορεινές περιοχές

Σήμα καταβολής χορηγίας  Η χορηγία καταβάλλεται: στον Αιτητή 

 

Η σελίδα αυτή παρέχει βασικές πληροφορίες για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1 του Σχεδίου Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε σε κατοικίες 2024-2025

Παρότρυνση προς όλους τους ενδιαφερόμενους είναι όπως μελετήσουν προσεκτικά τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών, πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Χορηγία   

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ 

Θερμομόνωση Οροφής υφιστάμενης κατοικίας.

Μετά την υλοποίηση της επένδυσης, ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας (U-value) της οροφής δεν πρέπει να ξεπερνά το 0,4 W/m2K.

     
Σήμα_Εμπορευόμενοι

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥΣ 

Δείτε ΕΔΩ τον κατάλογο ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β1, καθώς και τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει.

   
Δικαιούχοι

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά Πρόσωπα τα οποία θα προβούν σε αντίστοιχη επένδυση. 

Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1, ο Αιτητής ΔΕΝ απαιτείται να είναι ιδιοκτήτης της οικίας ή να εκδίδεται στο όνομα του ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος.

   
Αφορά Εγκαταστάσεις Σε

ΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 

Υφιστάμενες κατοικίες, στις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας είχε κατατεθεί πριν την 21.12.2007.

Τα υποστατικά θα πρέπει να υφίστανται και να χρησιμοποιούνται νόμιμα ως κατοικίες, να μην ενοικιάζονται από νομικό πρόσωπο και να μην χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.

   
Υποβολή Αίτησης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Μόνο ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (σύνδεσμος στο τέλος αυτής της σελίδας).

Η ΑΙΤΗΣΗ υποβάλλεται ΠΡΙΝ την έναρξη των εργασιών/διαδικασιών υλοποίησης της επένδυσης.
Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1 η έναρξη υλοποίησης της επένδυσης πριν την παραχώρηση ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ συνιστά αυτοτελή λόγο άμεσης απόρριψης της ΑΙΤΗΣΗΣ.

   
Ποσά Χορηγίας

ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 

50% επί του επιλέξιμου κόστους € 2.500 ή/και €25,00 ανά τ.μ. (όποιο είναι πιο χαμηλό).

Για τις ορεινές περιοχές το ποσό χορηγίας αυξάνεται κατά 50%.

Η χορηγία κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο ο Αιτητής είναι δικαιούχος ή συν-δικαιούχος.

   
Σημα_Προθεσμία

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ μέχρι 20.12.2025 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

Υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ

 

 


Οι πληροφορίες που παρατίθενται στη σελίδα αυτή είναι συνοπτικές/επιλεκτικές, παρέχονται για σκοπούς γενικής πληροφόρησης και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών.

    Next Generation EU                Κύπρος το αύριο

  

  

Ανακοινώσεις - Κατηγορία Β1 (2024-2025)