ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Σύμβολο Σχεδίου

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΕΧΕΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΕΙ ΛΟΓΩ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

   
 Για καλύτερη καθοδήγηση σας κατά την υλοποίηση της επένδυσης, δείτε το έντυπο:
Συμβουλές προς αιτητές-Ηλεκτρικές Συσκευές

Αγορά και χρήση ηλεκτρικών συσκευών -
Συμβουλές προς τους αιτητές

   
Το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας, για την εφαρμογή μέτρων ΕΞ.Ε και συγκεκριμένα στην αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και συμβολή στην επίτευξη των εθνικών υποχρεώσεων ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.
 
 
 
icon 1

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ …

Αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.

icon 2

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ …

Ευάλωτοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως καθορίζονται στο Διάταγμα Κ.Δ.Π. 289/2015, ως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

icon 4

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ …

 • Ψυγείο ή Ψυγειοκαταψύκτης 
 • Πλυντήριο Ρούχων
 • Κλιματιστικά (μέχρι 3)
icon 4

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ…

Μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Υποβολής και Διαχείρισης Αιτήσεων.

icon 5

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ …

Το Σχέδιο ΔΕΝ έχει αναδρομική ισχύ. Επιλέξιμες είναι αγορές που έγιναν μετά την ημερομηνία έγκρισης του Σχεδίου, δηλ. μετά τις 02/12/2021.

icon 7

ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ …

Οι δικαιούχοι μπορούν να αντικαταστήσουν έως πέντε (5) συσκευές, ως ακολούθως

icon 1

ΨΥΓΕΙΟ Ή ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ
Μέχρι 1 ανά δικαιούχο ή/και κατοικία
Τάξη ενεργειακής απόδοσης: 

D ή ανώτερης

 • Για ψυγεία/ψυγειοκαταψύκτες μικτής χωρητικότητας μέχρι 449 lt, ποσό χορηγίας € 400 ανά μονάδα.
 • Για ψυγεία/ψυγειοκαταψύκτες μικτής χωρητικότητας ίσης ή πέραν των 450 lt, ποσό χορηγίας € 600 ανά μονάδα.
plintirio

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
Μέχρι 1 ανά δικαιούχο ή/και κατοικία
Τάξη ενεργειακής απόδοσης: 
C ή ανώτερης

 • Για πλυντήρια ρούχων χωρητικότητας μέχρι 8,9 Κg ποσό χορηγίας € 300 ανά μονάδα.
 • Για πλυντήρια ρούχων χωρητικότητας ίσης ή πέραν των 9 Κg ποσό χορηγίας € 400 ανά μονάδα.
icon 2

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
Μέχρι 3 ανά δικαιούχο ή/και κατοικία
Τάξη ενεργειακής απόδοσης:
Α++ ή ανώτερης για ψύξη και
Α+ ή ανώτερης για θέρμανση 
(στη ‘μέση’ εποχή θέρμανσης))

 • Για κλιματιστικά δυναμικότητας μέχρι 3,99 kW (13.650 BTU/hr) στην ψύξη, ποσό χορηγίας € 300 ανά μονάδα που εγκαθίσταται.
 • Για κλιματιστικά δυναμικότητας ίσης ή πάνω από 4 kW (13.650 BTU/hr) και μέχρι 12 kW (40.945 BTU/hr) στην ψύξη, ποσό χορηγίας € 500 ανά μονάδα που εγκαθίσταται.

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΕΥΑΛΩΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (δηλ. ο αιτητής πρέπει να είναι το άτομο στο όνομα του οποίου γίνεται η καταβολή κάποιου από τα επιδόματα που αναφέρονται πιο κάτω). 
 • Αναφορικά με ανήλικα άτομα και άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν: για σκοπούς απλοποίησης της διαδικασία και μείωσης της γραφειοκρατίας, το Αίτημα Προέγκρισης υποβάλλεται και σε αυτήν την περίπτωση με τα στοιχεία του ευάλωτου καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας (ως αιτητής). Κατά την καταβολή της χορηγίας σε επόμενο στάδιο θα μπορεί να γίνει διευθέτηση για καταβολή της χορηγίας σε λογαριασμό του νόμιμου κηδεμόνα ή διαχειριστή του ευάλωτου καταναλωτή.

(α) οι Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος,
(β) οι Λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας,
(γ) οι Λήπτες Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας,
(δ) οι Λήπτες του επιδόματος σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος ηλικίας τους και δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος ηλικίας του,
(ε) οι Λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομά,
(στ) οι Λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομά,
(ζ) οι Λήπτες της Χορηγίας σε Τυφλούς,
(η) Πολύτεκνη ή πενταμελής οικογένεια που παίρνει Επίδομα Τέκνου για τρία εξαρτώμενα παιδιά και πάνω και µε ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα μέχρι €51.258. Το εισοδηματικό κριτήριο των €51.258 αυξάνεται κλιμακωτά κατά €5.126 για κάθε πρόσθετο παιδί πέραν των τεσσάρων.

 • Πριν την υποβολή «Αιτήματος Προέγκρισης» συστήνεται όπως μελετήσετε προσεκτικά το Σχέδιο Χορηγιών, τον Οδηγό Υποβολής Αίτησης και τυχόν διευκρινίσεις/ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα.
 • Το υποστατικό στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση των ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως κατοικία και ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας θα πρέπει να αφορά Διατίμηση Οικιακής Χρήσης.
 • Επιλέξιμες είναι μόνο οι αγορές που έγιναν μετά την ημερομηνία έγκρισης του Σχεδίου, δηλ. μετά τις 02/12/2021. Οι δικαιούχοι, παροτρύνονται όπως πριν την υλοποίηση της επένδυσης, υποβάλουν «Αίτημα Προέγκρισης» προκειμένου να ενημερωθούν επίσημα κατά πόσο εμπίπτουν στους δικαιούχους του Σχεδίου.
 • Για να μπορέσετε να υποβάλετε «Αίτημα Προέγκρισης», θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό στο σύστημα (σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη). Κατά τη δημιουργία λογαριασμού θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε σε ηλεκτρονική μορφή (scan), Αντίγραφο δελτίου ταυτοποίησης ως ακολούθως:
  • Για πολίτες με Κυπριακή Υπηκοότητα: Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
  • Για πολίτες της ΕΕ: Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ένωσης και Μελών της οικογένειας του που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης
  • Για πολίτες τρίτων χωρών: Alien Registration Card (ARC)
 • Κατά την υποβολή «Αιτήματος Προέγκρισης» θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε τα πιο κάτω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (scan):
 1. Αντίγραφο Πρόσφατου Λογαριασμού Ηλεκτρικού Ρεύματος της οικίας στην  οποία διαμένει ο αιτητής (ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας) όπου θα εγκατασταθούν οι συσκευές. Δεν είναι υποχρεωτικό ο λογαριασμός ρεύματος να είναι στο όνομα του ευάλωτου καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Σε περίπτωση που ο ευάλωτος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας είναι λήπτης Επιδόματος Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα που έχει συμπληρώσει το 70o έτος της ηλικίας του, θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβληθεί: 
  • Bεβαίωση από την οικεία τοπική αρχή (Κοινοτάρχη) ότι δεν συνοικεί με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 70o έτος της ηλικίας του (παράδειγμα/πρότυπο σχετικής Βεβαίωσης εδώ).
 • Ενδεικτικός μέσος χρόνος αποπεράτωσης Αιτημάτων Προέγκρισης: 1 μήνας.  
 • Ενδεικτικός μέσος χρόνος αποπεράτωσης Αιτήσεων Καταβολής Χορηγίας: 3 μήνες.  
 • Η πιο πάνω πληροφόρηση παρέχεται μη δεσμευτικά και με βάση τα σημερινά δεδομένα και υπό την προϋπόθεση ότι το Αίτημα/Αίτηση θα υποβληθεί πλήρες και δεν θα διαπιστωθούν προβλήματα/ελλείψεις.
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΔΩ.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διασικασία
 

 

 

 

Ανακοινώσεις