Ποια λάθη να αποφεύγετε κατά τη συμπλήρωση του αιτήματος προέγκρισης στο Σχέδιο Χορηγιών για Αντικατάσταση Ενεργοβόρων Ηλεκτρικών Συσκευών

 • Αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται μόνο στο όνομα του ευάλωτου δικαιούχου  
 • Οι δικαιούχοι του σχεδίου δεν ταυτίζονται πλήρως με τον κατάλογο δικαιούχων της διατίμησης 08 
   

Σχεδόν 3000 αιτήσεις έχει δεχτεί μέχρι στιγμής το Σχέδιο Χορηγιών για την Αντικατάσταση Ενεργοβόρων Ηλεκτρικών Συσκευών. Το Σχέδιο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ στις 13 Δεκεμβρίου και εμπίπτει στη σειρά αντισταθμιστικών μέτρων της Κυβέρνησης για αναχαίτιση της αύξησης στην τιμή του ρεύματος. Απευθύνεται σε ευάλωτα νοικοκυριά που επιθυμούν να αντικαταστήσουν ηλεκτρικές συσκευές που προνοούνται στο σχέδιο με καινούργιες, ψηλής ενεργειακής απόδοσης δίδοντας χορηγίες που κυμαίνονται από €300 έως €600, αναλόγως συσκευής. Συνολικά θα παραχωρηθούν €5 εκατ. σε περίπου 5000 δικαιούχους. Επιλέξιμες συσκευές είναι τα ψυγεία/ψυγειοκαταψύκτες, τα πλυντήρια ρούχων και τα κλιματιστικά. 

Όπως έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα, συχνά, η υποβολή του αιτήματος προέγκρισης για συμμετοχή στο σχέδιο, υποβάλλεται λανθασμένα από άτομο που συνήθως έχει συγγενική σχέση με τον δικαιούχο (π.χ. σύζυγο ή παιδί), κάτι που αναπόφευκτα οδηγεί σε απόρριψη των αιτημάτων προέγκρισης. Υπενθυμίζουμε ότι ασχέτως από το ποιος συμπληρώνει τα απαιτούμενα της αίτησης, αυτή πρέπει να υποβάλλεται στο όνομα του ίδιου του ευάλωτου καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή του ατόμου στο όνομα του οποίου καταβάλλεται κάποιο από τα επιδόματα που αναφέρονται στη συνέχεια

Παρατηρείται επίσης συχνά η υποβολή αιτημάτων από μη δικαιούχους. Για το σκοπό αυτό υπενθυμίζουμε ότι δεν υπάρχει πλήρης ταύτιση των δικαιούχων της ειδικής διατίμησης 08 της ΑΗΚ με τους δικαιούχους του Σχεδίου Χορηγιών, οι οποίοι είναι

 1. Οι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. 
 2. Οι λήπτες δημοσίου βοηθήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.
 3. Οι λήπτες Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας,
 4. Οι λήπτες του επιδόματος σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος ηλικίας τους και δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος ηλικίας του.
 5. Οι λήπτες επιδόματος φροντίδας σε παραπληγικά άτομα.
 6. Οι λήπτες επιδόματος φροντίδας σε τετραπληγικά άτομα.
 7. Οι λήπτες της χορηγίας σε τυφλούς.
 8. Πολύτεκνη ή πενταμελής οικογένεια που παίρνει επίδομα τέκνου για τρία εξαρτώμενα παιδιά και πάνω και µε ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα μέχρι €51.258. Το εισοδηματικό κριτήριο των €51.258 αυξάνεται κλιμακωτά κατά €5.126 για κάθε πρόσθετο παιδί πέραν των τεσσάρων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (https://resecfund.org.cy). Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι για να συμμετάσχουν στο σχέδιο, είναι:

 • Δημιουργία λογαριασμού, με τα στοιχεία του δικαιούχου ευάλωτου καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας, στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ (https://resecfund.org.cy). Για τη δημιουργία απαιτείται επισύναψη δελτίου ταυτότητας. Για τη διευκόλυνση των αιτητών είναι αναρτημένος και ο οδηγός δημιουργίας λογαριασμού
 • Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος προέγκρισης από το ηλεκτρονικό σύστημα του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ (https://resecfund.org.cy). Το αίτημα υποβάλλεται από τον λογαριασμό του δικαιούχου ευάλωτου δικαιούχου . Κατά την υποβολή του αιτήματος προέγκρισης απαιτείται η επισύναψη ενός πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας στην οποία διαμένει ο αιτητής. Διευκρινίζεται ότι ο λογαριασμός δεν χρειάζεται να είναι στο όνομα του αιτητή. Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι λήπτης Επιδόματος Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα που έχει συμπληρώσει το 70o έτος της ηλικίας του, θα πρέπει επιπρόσθετα να επισυνάψει βεβαίωση από την οικεία τοπική αρχή (Κοινοτάρχη) ότι δεν συνοικεί με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 70o έτος της ηλικίας του. Προς διευκόλυνση των αιτητών, υπάρχει στη σελίδα του Σχεδίου σύνδεσμος προς τον «Οδηγό υποβολής αιτήματος προέγκρισης» στον οποίο εξηγείται βήμα-βήμα και με τη χρήση εικόνων η διαδικασία. Περαιτέρω βοήθεια μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις (FAQs) που υπάρχει στην ιστοσελίδα.
 • Αξιολόγηση και παραχώρηση Προέγκρισης και απάντηση στους δικαιούχους.
 • Αγορά και εγκατάσταση συσκευών. Κατά την αγορά θα πρέπει να εξασφαλιστεί τυποποιημένη βεβαίωση από το σημείο πώλησης, τιμολόγιο αγοράς στο όνομα του ευάλωτου καταναλωτή και η ενεργειακή ετικέτα της ηλεκτρικής συσκευής.
 • Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης καταβολής χορηγίας με επισύναψη των δικαιολογητικών που αναφέρονται πιο πάνω.
 • Αξιολόγηση και καταβολή χορηγίας.

Οι παλιές συσκευές που θα αντικατασταθούν θα πρέπει να παραδοθούν στον προμηθευτή για σκοπούς ανακύκλωσης και να εξασφαλιστεί σχετική βεβαίωση.

Υπενθυμίζουμε ότι οι δικαιούχοι μπορούν να αντικαταστήσουν έως πέντε συσκευές και, συγκεκριμένα, έως τρία κλιματιστικά, ένα πλυντήριο ρούχων και ένα ψυγείο. Το σχέδιο αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στη μείωση του λογαριασμού ρεύματος των νοικοκυριών που θα επωφεληθούν. Υπολογίζεται ότι η αντικατάσταση συσκευών με σύγχρονες, υψηλής ενεργειακής κλάσης, συντείνουν σε εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να ξεπερνά το 50%.