Σχέδιο Χορηγιών για αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας

H Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε) ανακοινώνει ότι από σήμερα 13/12/2021, δέχεται αιτήσεις στο πλαίσιο του «Σχεδίου Χορηγιών για αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ και αναμένεται να καλύψει περίπου 5.000 αιτήσεις. Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι 20/12/2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

Το Σχέδιο παρέχει οικονομικά κίνητρα υπό μορφή χορηγίας, για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών με καινούριες συσκευές καθορισμένων ελάχιστων ενεργειακών τάξεων.

Οι επιλέξιμες συσκευές αφορούν σε ψυγεία/ψυγειοκαταψύκτες (μέχρι 1 ανά αιτητή) ή/και πλυντήρια ρούχων (μέχρι 1 ανά αιτητή) ή/και κλιματιστικά (μέχρι 3 ανά αιτητή). Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι οι ευάλωτοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτοί καθορίζονται στο Διάταγμα Κ.Δ.Π. 289/2015. Συνοπτικά, στους ευάλωτους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνονται οι πιο κάτω:
(α) οι Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος,
(β) οι Λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας,
(γ) οι Λήπτες Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας,
(δ) οι Λήπτες του επιδόματος σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος ηλικίας τους και δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος ηλικίας του,
(ε) οι Λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομά,
(στ) οι Λήπτες Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομά,
(ζ) οι Λήπτες της Χορηγίας σε Τυφλούς,
(η) Πολύτεκνη ή πενταμελής οικογένεια που παίρνει Επίδομα Τέκνου για τρία εξαρτώμενα παιδιά και πάνω και µε ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα μέχρι €51.258. Το εισοδηματικό κριτήριο των €51.258 αυξάνεται κλιμακωτά κατά €5.126 για κάθε πρόσθετο παιδί πέραν των τεσσάρων.


Οι δυνητικοί Δικαιούχοι (ευάλωτοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας) καλούνται όπως σε πρώτο στάδιο υποβάλουν «Αίτημα Προέγκρισης» μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (https://resecfund.org.cy). Τονίζεται ότι τα Αιτήματα θα πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τη διαδικασία και τα πρότυπα έντυπα που εφαρμόζονται για σκοπούς του Σχεδίου. Αιτήματα/Αιτήσεις που υποβάλλονται με διαφορετικό τρόπο ή με τη χρήση άλλων εντύπων/βεβαιώσεων δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό όπως, πριν τη συμπλήρωση της αίτησης, οι αιτητές μελετήσουν προσεκτικά τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών, καθώς και του αντίστοιχου Οδηγού Υποβολής. Αίτησης.