ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 - ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2024-2025

 

Σήμα Κατηγορία Α2   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΕΥΑΛΩΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Σήμα χορηγίας  Χορηγία: €1.250 ανά kW        Σήμα μέγιστο ποσό   Μέγιστο: €6.250 (5kW)  

Σήμα καταβολής χορηγίας  Η χορηγία καταβάλλεται: στον Αιτητή ή σε ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: κατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής από «ευάλωτος καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας».

 

Η σελίδα αυτή παρέχει βασικές πληροφορίες για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 του Σχεδίου Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε σε κατοικίες 2024-2025

Παρότρυνση προς όλους τους ενδιαφερόμενους είναι όπως μελετήσουν προσεκτικά τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών, πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Χορηγία   

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ 

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με τη μέθοδο Net Metering ή Virtual Net Metering σε υφιστάμενη κατοικία.

Ειδικότερα η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A2 του Σχεδίου, παρέχει αυξημένη χορηγία για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κατοικίες όπου διαμένουν "ευάλωτοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας".

     
Σήμα_Εμπορευόμενοι

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥΣ 

Δείτε ΕΔΩ τον κατάλογο ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2, καθώς και τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει.

   
Δικαιούχοι

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά Πρόσωπα τα οποία έχουν προβεί σε αντίστοιχη επένδυση. 

Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και η Συμφωνία Συμψηφισμού με τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει απαραίτητα να είναι στο όνομα του αιτητή

Ο αιτητής και ο ευαλωτός καταναλωτής δεν είναι απαράιτητο να είναι το ίδιο πρόσωπο.

   
Αφορά Εγκαταστάσεις Σε

ΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 

Υφιστάμενες κατοικίες, στις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας είχε κατατεθεί πριν την 01.01.2017.

Τα υποστατικά θα πρέπει να υφίστανται και να χρησιμοποιούνται νόμιμα ως κατοικίες, να μην ενοικιάζονται από νομικό πρόσωπο και να μην χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.

   
Υποβολή Αίτησης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Μόνο ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (σύνδεσμος στο τέλος αυτής της σελίδας).

Οι Αιτητές παροτρύνονται όπως υποβάλουν την ΑΙΤΗΣΗ τους ΠΡΙΝ προβούν σε οποιεσδήποτε διαδικασίες υλοποίησης της επένδυσης, ώστε να ενημερωθούν επίσημα κατά πόσο εμπίπτουν στα ευάλωτα νοικοκυριά και είναι δικαιούχοι της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2.

   
Ποσά Χορηγίας

ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 

€1.250 ανά εγκατεστημένο kW με μέγιστο ποσό: €6.250

Η χορηγία κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο ο Αιτητής είναι δικαιούχος ή συν-δικαιούχος. Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2, οι αιτητές έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν όπως  η χορηγία καταβληθεί απευθείας στον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟ προς εξόφληση των τιμολογίων αγοράς.

   
Σημα_Προθεσμία

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ μέχρι 20.12.2025 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

 

 

Υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ

 

 


Οι πληροφορίες που παρατίθενται στη σελίδα αυτή είναι συνοπτικές/επιλεκτικές, παρέχονται για σκοπούς γενικής πληροφόρησης και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών.

    Next Generation EU                Κύπρος το αύριο

 

 

Ανακοινώσεις - Κατηγορία Α2 (2024-2025)