ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2024-2025

  Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ 

 

Η σελίδα αυτή παρέχει βασικές πληροφορίες για το Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε σε κατοικίες 2024-2025

Παρότρυνση προς όλους τους ενδιαφερόμενους είναι όπως μελετήσουν προσεκτικά τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών, πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ 

Το Σχέδιο Χορηγιών προνοεί για επιχορήγηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ή/και θερμομόνωσης οροφής σε υφιστάμενες κατοικίες.

Το Σχέδιο παρέχει εφάπαξ επιβράβευση (bonus) ύψους €750 σε περίπτωση που για την ίδια κατοικία υλοποιηθούν και τα δύο είδη επενδύσεων.

Είδη επενδύσεων

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

Μπορεί να υποβληθεί μόνο μια ΑΙΤΗΣΗ από κάθε Αιτητή και για κάθε κατοικία για μια από τις πιο κάτω ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 - Σύμβολο   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σήμα χορηγίας  Χορηγία: €375 ανά kW        Σήμα μέγιστο ποσό   Μέγιστο: €1.500 (4kW)        Σήμα ορεινές περιοχές   50% Αύξηση για ορεινές περιοχές

Σήμα καταβολής χορηγίας  Η χορηγία καταβάλλεται: στον Αιτητή 

   
Σήμα Κατηγορία Α2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΕΥΑΛΩΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Σήμα χορηγίας  Χορηγία: €1.250 ανά kW        Σήμα μέγιστο ποσό   Μέγιστο: €6.250 (5kW)  

Σήμα καταβολής χορηγίας  Η χορηγία καταβάλλεται: στον Αιτητή ή σε ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: κατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής από «ευάλωτος καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας».

   
Σήμα Κατηγορία Α3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α3: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α3 θα εφαρμοστεί μέχρι την οριστική υποβολή 6.000 ΑΙΤΗΣΕΩΝ.

Σήμα χορηγίας  Χορηγία: €250 ανά kW        Σήμα μέγιστο ποσό   Μέγιστο ποσό χορηγίας: €1.000 (4kW)  

Σήμα χορηγίας  Αποπληρωμή επένδυσης: €1.000 ανά kW        Σήμα μέγιστο ποσό   Μέγιστο «ποσό αποπληρωμής»: €4.000 (4kW)  

Σήμα καταβολής χορηγίας  Η χορηγία καταβάλλεται: σε ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟ

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:

  • πέραν της χορηγίας, το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε καταβάλλει στον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟ και το ποσό που υπολείπεται για την πλήρη εξόφληση της επένδυσης, μέχρι ποσού €1.000 ανά kW.

  • το «ποσό αποπληρωμής» επιστρέφεται από τον Αιτητή στο Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε με διμηνιαίες επιβαρύνσεις ύψους €150 που καταβάλλονται μέσω του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (πχ. ΑΗΚ) με αντίστοιχη χρέωση στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: νοικοκυριά που θα εγκαταστήσουν ΦΒ σύστημα μέχρι 4,16 kW, των οποίων η συνολική ετήσια κατανάλωση της κατοικίας κατά το προηγούμενο έτος δεν υπερβαίνει 6.000 kWh.

 

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

Μπορεί να υποβληθεί μόνο μια ΑΙΤΗΣΗ από κάθε Αιτητή και για κάθε κατοικία για μια από τις πιο κάτω ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

   Σήμα Κατηγορία Β1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σήμα χορηγίας  Χορηγία: 50%        Σήμα μέγιστο ποσό   Μέγιστο: €2.500 ή/και €25,00 ανά τ.μ. (όποιο είναι πιο χαμηλό)        Σήμα ορεινές περιοχές   50% Αύξηση για ορεινές περιοχές

Σήμα καταβολής χορηγίας  Η χορηγία καταβάλλεται: στον Αιτητή 

   
Σήμα Κατηγορία Β2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β2: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ - ΕΥΑΛΩΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Σήμα χορηγίας  Χορηγία: 75%       Σήμα μέγιστο ποσό   Μέγιστο: €3.750 ή €37,50 ανά τ.μ. (όποιο είναι πιο χαμηλό)

Σήμα καταβολής χορηγίας  Η χορηγία καταβάλλεται: στον Αιτητή ή σε ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: κατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής από «ευάλωτος καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας».

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Σήμα_Εμπορευόμενοι

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥΣ 

ΟΛΕΣ οι εγκαταστάσεις, για ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ θα πρέπει να υλοποιηθούν από εμπορευόμενους, εγγεγραμμένους στον κατάλογο «ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ».

Δείτε ΕΔΩ τους καταλόγους ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ανά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, καθώς και τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει.

   
Αφορά Εγκαταστάσεις Σε

ΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 

Υφιστάμενες κατοικίες, στις οποίες η αίτηση για έκδοση της άδειας οικοδομής ή της πολεοδομικής άδειας της κατοικίας να είχε κατατεθεί:

  • για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α1, Α2 και Α3 πριν την 01.01.2017.
  • για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Β1 και Β2 πριν την 21.12.2007.

Τα υποστατικά θα πρέπει να υφίστανται και να χρησιμοποιούνται νόμιμα ως κατοικίες, να μην ενοικιάζονται από νομικό πρόσωπο και να μην χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.

   
Δικαιούχοι   

ΠΟΙΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

  • ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α1, Α2 και Α3 (ΕΓΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟY ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ):

Η ΑΙΤΗΣΗ υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος.

  • ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1 και Β2 (ΕΓΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ):

Η ΑΙΤΗΣΗ υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο που θα προβεί στην επένδυση (ΔΕΝ απαιτείται να είναι ιδιοκτήτης της οικίας ή να εκδίδεται στο όνομα του ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος).

   
Υποβολή Αίτησης

ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ 

Αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

   
Αναδρομική Ισχύς

ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ 

  • ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 (ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ):

Η ΑΙΤΗΣΗ υποβάλλεται μετά τη σύναψη Συμφωνίας Συμψηφισμού με τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

  • ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (Α2, Α3, Β1 και Β2):

Η ΑΙΤΗΣΗ υποβάλλεται ΠΡΙΝ την έναρξη των εργασιών/διαδικασιών υλοποίησης της επένδυσης.
Για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α3, Β1 και Β2 η έναρξη υλοποίησης της επένδυσης πριν την παραχώρηση ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ συνιστά αυτοτελή λόγο άμεσης απόρριψης της ΑΙΤΗΣΗΣ.

   
Σημα_Προθεσμία

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ μέχρι 20.12.2025 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α3 θα εφαρμοστεί μέχρι την οριστική υποβολή 6.000 ΑΙΤΗΣΕΩΝ.

 

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στη σελίδα αυτή είναι συνοπτικές/επιλεκτικές, παρέχονται για σκοπούς γενικής πληροφόρησης και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών.

    Next Generation EU                Κύπρος το αύριο