ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ

Σήμα Σχεδίου

Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε σε κατοικίες 2024-2025

 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών, οι εγκαταστάσεις θα πρέπει -για να είναι επιλέξιμες για χορηγία- να υλοποιηθούν από εμπορευόμενους, εγγεγραμμένους στον κατάλογο «ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ».

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ: