ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ [ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΙ]

Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε σε κατοικίες 2024-2025

Σύμφωνα με το Σχέδιο Χορηγιών, οι εγκαταστάσεις -για να είναι επιλέξιμες για χορηγία- θα πρέπει να υλοποιηθούν από επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στον κατάλογο ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ.

Οι πιο κάτω επιχειρήσεις έχουν εγγραφεί στον κατάλογο ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ του Σχεδίου Χορηγιών.

 

 

Σήμα Κατηγορία Α1   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ

 

Κωδικός Όνομα Εμπορευόμενου Αρ. ΦΠΑ Τηλέφωνο/α E-mail επικοινωνίας Ιστοσελίδα
3001 C & M ELECTROMECHANICAL TRADING HOUSE LTD 10376488I 96316165 info@cmelectromechanical.com www.cmelectromechanical.com
3002 ERGO HOME ENERGY LTD 99000226T 22505404 energy.sales@ergohomegroup.com www.ergoenergy.com.cy
3003 STAR SOLAR LTD 60013101B 97515028 info@starsolar.com.cy
3004 LAGOUDES & KOKIS CO LIMITED 10029467Y 23821939 marketing@lako.com.cy www.lako.com.cy
3005 TAME ENERGY LTD 60033817P 99768568 / 26932768 info@tameenergy.com www.tameenergy.com/
3006 ZOTIADES ENERGY LTD 10324615D 22 612121 zotiadesenergy@zotiadesgroup.com.cy www.zotiadesgroup.com.cy/
3007 VASCON SOLAR EXPERTS LTD 10222451E 96100080 vasconsolaroffice@gmail.com
3008 DAROSTEL LIMITED 10396817U 25582473 info@darostelsolar.com.cy www.darostelsolar.com.cy
3009 S.T. PURPLE ENERGY LTD 10378239Z 94096076 info@purpleEnergy.eu www.purpleEnergy.eu
3011 DC-AC & RENEWABLES LTD 10429301L 70005008 info@acdcrenewables.com acdcrenewables.com
3012 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 00858735L 99886849 mihalismihail@hotmail.com
3013 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 00963406U 96625798 mssolarsolutionspaphos@gmail.com
3014 AN. CH. ENERGY WORLD LIMITED 10279217Q 99721615 charidemoua@gmail.com
3015 LEANDOX LIMITED 10242995X 99082334 info@mleandrousolar.com.cy
3016 AIXMI SOLAR STORE LTD 10439756H 99042307 info@aixmisolarstore.com www.aixmi-solarstore.com
3017 TH. MECHANICAL CONTRUCTORS LTD 10402481M 99605465 / 99908226 th.mechanicalcontractors@gmail.com
3018 THEOGECTRIC LTD 10436368B 99206672 / 99479743 theogectricsolar@gmail.com www.theogectric.com
3019 ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΛΛΗΣ 00956074L 99943601 info@solartech.com.cy www.solartech.com.cy
3020 TOTAL PLUS ENERGY LTD 10427499K 22819505 / 99693752 / 99470067 / 99754343 t.athanasiou@totalplus.com.cy www.totalplus.com.cy
3021 JPB ENERGY LTD 10415817M 26220358 andreas.andreou@jpbenergy.com www.jpbenergy.com/en/
3022 PAVLO BOHDAN SUN TECHNOLOGY LTD 60008790L 99908899 s.tech.cyprus@gmail.com
3023 S-PRO ENERGY SYSTEMS LIMITED 10437898O 96552202 stavros@spro.energy
3024 TSIGARIDES E.CO. LTD 10045979B 99625692 ecotsigarides@cytanet.com.cy www.tsigarides.com
3025 R. POTAMITIS ELECTRICAL ENGINEERS LTD 10378984N 77774030 info@potamitisgroup.com www.potamitisgroup.com
3026 CHARALAMBOS PANARIS & ASSOCIATES LTD 10385709T 22783090 info@panaris.com.cy www.panaris.com.cy
3027 ETHERAS ENERGY SOLUTIONS LTD 10425488D 22020122 sales@etheras.energy www.etheras.energy
3028 DOMENICA SOLAR LTD 10413783U 26600700 info@domenicasolar.com domenicasolar.com
3029 Γ.Μ. ΟΙΚΟ-ΔΟΜΕΙΝ ΛΙΜΙΤΕΔ 10253197U 70007752 technicalsupport@oikodomein.eu www.oikodomein.eu
3031 MARCICO LIMITED 10096621L 99660965 / 22821824 info@marcicoltd.com
3032 A.M. BIOENERGY LTD 10307719O 96578001 info@ambioenergy.com www.ambioenergy.com