ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β2: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ - ΕΥΑΛΩΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ [ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΙ]

Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε σε κατοικίες 2024-2025

Σύμφωνα με το Σχέδιο Χορηγιών, οι εγκαταστάσεις -για να είναι επιλέξιμες για χορηγία- θα πρέπει να υλοποιηθούν από επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στον κατάλογο ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ.

Οι πιο κάτω επιχειρήσεις έχουν εγγραφεί στον κατάλογο ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β2: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ - ΕΥΑΛΩΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ του Σχεδίου Χορηγιών. Στην τελευταία στήλη του πίνακα, επισημαίνεται κατά πόσο ο ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΣ αποδέχεται να καταβάλλεται απευθείας σε αυτόν το ποσό χορηγίας, προς εξόφληση των τιμολογίων για την εγκατάσταση της θερμομόνωσης οροφής.

 

 

Σήμα Κατηγορία Β2   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β2 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ

 

Κωδικός Όνομα Εμπορευόμενου Αρ. ΦΠΑ Τηλέφωνο/α E-mail επικοινωνίας Ιστοσελίδα B. Ο Εμπορευόμενος αποδέχεται να καταβάλλεται σε αυτόν το ποσό χορηγίας προς εξόφληση των τιμολογίων αγοράς
3010 S.T. PURPLE ENERGY LTD 10378239Z 94096076 info@purpleEnergy.eu www.purpleEnergy.eu ΟΧΙ δεν αποδέχομαι
3030 Γ.Μ. ΟΙΚΟ-ΔΟΜΕΙΝ ΛΙΜΙΤΕΔ 10253197U 70007752 technicalsupport@oikodomein.eu www.oikodomein.eu ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3038 ΑΔΑΜΟΣ & ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΑΔΑΜΟΥ (ΜΟΝΩΣΕΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ 10425006F 99625269 monosisp@gmail.com ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3043 B.S.M.E BUILDING SERVISES MECHANICAL ENGINEER LTD 10384730M 22431440 bsmech@cytanet.com.cy www.bsme.com.cy ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3048 ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 00950243Q 95 123618 monosis.aevaggelou@gmail.com ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3077 PAVOSOL ENERGY LTD 10404038H 70000379 info@pavosolenergy.com pavosolenergy.com ΟΧΙ δεν αποδέχομαι
3080 NICOLAIDES & KOUNTOURIS METALCO LTD 10009208H 22482000 nkm@cytanet.com.cy www.nkmetal.com.cy ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3083 GEODOM DEVELOPMENTS LIMITED 10401031R 25721765 geodom@tectart.com ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3085 ARVIT SERVICES LIMITED 10335237N 99776670 / 24030677 info@multipor-cyprus.com www.multipor-cyprus.com ΟΧΙ δεν αποδέχομαι
3095 ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 00705100H 99567262 mariosstreitos@gmail.com ΟΧΙ δεν αποδέχομαι
3097 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ 10144318Y 96-589249 ahadjikyriakos@yahoo.com www.coolairaustralia.com ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3106 TRIOVAL LTD 10389011L 22521894 trioval1@gmail.com www.triovalltd.com ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3114 ΛΑΣΤΟΝ Α.Μ ΕΛΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ ΛΤΔ 10116183N 25560900 laston.a.m@cytanet.com.cy ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3145 POLART ENERGY LIMITED 10424889E 22516435 energy@polarthousing.com www.polarthousing.com/energy/ ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3149 MARIKATE BUILDING LIMITED 10380652L 99375674 marikate.building@gmail.com ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3156 CANG HOLDING SERVICES LTD 10431686R 96450030 info.cangholdingservices@gmail.com ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3158 ΕΛΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΛΤΔ 10334173O 25252525 info@monosi.net.gr www.monosi.net ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3169 D.A. ECOSYSTEM INSULATIONS LIMITED 10411599T 70000900 / 95607080 ecosystem@cytanet.com.cy www.ecosystem.com.cy ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3173 ARIMEC TRADING LTD 10041006M 22460240 / 22460655 info@arimec.eu www.arimec.eu ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3175 C.K.P. NELLINAS CONSTRUCTION LIMITED 10185246M 99551521 ckpnellinas@cytanet.com.cy ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3187 ΣΩΤΗΡΗΣ ΦΩΤΗ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ 10032083F 70000511 office@sfoti.com ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3189 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ 10369137X 99721742 skmonosis@hotmail.com ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3191 POWER FOAM ( G.H ) LIMITED 10274488A 99383603 info@powerfoam.com.cy www.powerfoam.com.cy ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3193 ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 00537520S 99575560 / 25396904 spyrosgavriel@gmail.com ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3194 ALLPAN CONSTRUCTIONS LTD 60008478M 99481262 / 26323223 admin@allpanconstructions.com ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3196 NEOCHROM SERVICES LTD 10437447X 25770614 andrie@neochrom.com www.meochrom.com ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3209 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ & ΥΙΟΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ 10048733P 24727170 info@saconstruction.cy ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3221 ΒΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ & ΥΙΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ 10015928L 25562040 vpsmltd@cytanet.com.cy www.rooftech.biz ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3227 N.A. SERGIOU CONSTRUCTIONS & RENOVATION LIMITED 10276244Q 99520454 sergiounicolas@gmail.com www.facebook.com/nasergioultd/?locale=el_GR ΟΧΙ δεν αποδέχομαι
3228 Γ.ΜΑΡΚΟΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ 10417513J 99393991 gmarkos.monoseis.ltd@gmail.com www.gmarkos-monoseis.com/ ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή