ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 - ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2024-2025

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 - Σύμβολο   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σήμα χορηγίας  Χορηγία: €375 ανά kW        Σήμα μέγιστο ποσό   Μέγιστο: €1.500 (4kW)        Σήμα ορεινές περιοχές   50% Αύξηση για ορεινές περιοχές

Σήμα καταβολής χορηγίας  Η χορηγία καταβάλλεται: στον Αιτητή 

 

 

Η σελίδα αυτή παρέχει βασικές πληροφορίες για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 του Σχεδίου Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε σε κατοικίες 2024-2025

Παρότρυνση προς όλους τους ενδιαφερόμενους είναι όπως μελετήσουν προσεκτικά τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών, πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Χορηγία   

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ 

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με τη μέθοδο Net Metering ή Virtual Net Metering σε υφιστάμενη κατοικία.

     
Σήμα_Εμπορευόμενοι

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥΣ 

Δείτε ΕΔΩ τον κατάλογο ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1, καθώς και τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει.

   
Δικαιούχοι

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά Πρόσωπα τα οποία έχουν προβεί σε αντίστοιχη επένδυση. 

Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και η Συμφωνία Συμψηφισμού με τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει απαραίτητα να είναι στο όνομα του αιτητή.

   
Αφορά Εγκαταστάσεις Σε

ΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 

Υφιστάμενες κατοικίες, στις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας είχε κατατεθεί πριν την 01.01.2017.

Τα υποστατικά θα πρέπει να υφίστανται και να χρησιμοποιούνται νόμιμα ως κατοικίες, να μην ενοικιάζονται από νομικό πρόσωπο και να μην χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.

   
Υποβολή Αίτησης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Μόνο ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (σύνδεσμος στο τέλος αυτής της σελίδας).

Η ΑΙΤΗΣΗ υποβάλλεται ΜΕΤΑ τη σύναψη Συμφωνίας Συμψηφισμού με τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

   
Ποσά Χορηγίας

ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ 

€375 ανά εγκατεστημένο kW με μέγιστο ποσό: €1.500 - Για τις ορεινές περιοχές το ποσό χορηγίας αυξάνεται κατά 50%.

Η χορηγία κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο ο Αιτητής είναι δικαιούχος ή συν-δικαιούχος.

   
Σημα_Προθεσμία

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ μέχρι 20.12.2025 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

 

 

Υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ

 

 


Οι πληροφορίες που παρατίθενται στη σελίδα αυτή είναι συνοπτικές/επιλεκτικές, παρέχονται για σκοπούς γενικής πληροφόρησης και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών.

    Next Generation EU                Κύπρος το αύριο

 

 

Ανακοινώσεις - Κατηγορία Α1 (2024-2025)