Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος
11/11/2020 Διαφοροποιημένο προκηρύσσεται εντός του 2021 το Σχέδιο Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού σε Οικίες
06/11/2020 Σχέδιο Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κατοικίες 2021
12/12/2020 Σχέδιο χορηγιών για την εγκατάσταση/επέκταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ή και σημείων φόρτισης και έξυπνων μετρητών σε οικίες,  για τη φόρτιση ηλεκτρικού ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in
04/09/2020 Tερματισμός διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης του 2020
27/06/2020 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες για το έτος 2020
09/06/2020 Εναρξη υποβολής αιτήσεων Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες για το έτος 2020
01/06/2020 Εναρξη υποβολής αιτήσεων Σχεδίου Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης σε κατοικίες για το έτος 2020.
28/05/2020 Νέα Σχέδια Χορηγιών Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε
28/05/2020 Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε στις κατοικίες 2019 (Κατηγορία 3Β)
28/05/2020 Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας