Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος
01/06/2022 Προκήρυξη Σχεδίου Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες 2022-2023
10/05/2022 Προκήρυξη Σχεδίου Χορηγιών €600 χιλ. για εγκατάσταση  ή αντικατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα σε κατοικίες 
20/04/2022 Προκήρυξη Σχεδίου Χορηγιών €1,5 εκατ. για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος
16/03/2022 Νέο Σχέδιο Χορηγιών για την ενθάρρυνση της ενεργειακής αναβάθμισης από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορείς Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
13/12/2021 Σχέδιο Χορηγιών για αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας
27/10/2021 Σχέδιο Χορηγιών για αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας
20/10/2021 Σχέδιο Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κατοικίες
22/09/2021 Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε σε κατοικίες 2020 - Αύξηση προθεσμίας υποβολής «Αίτησης για καταβολή χορηγίας» στους δικαιούχους ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Β
23/07/2021 ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ
13/07/2021 ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021