Αποποίηση

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στις ιστοσελίδες του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα και παρέχονται προς το κοινό, τους πολίτες και επιχειρηματίες, για σκοπούς διευκόλυνσης. Αν και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες εντούτοις διευκρινίζεται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν επίσημα κείμενα, νομικά ή άλλα ούτε και αποτελούν νομική ερμηνεία αυτών (περιλαμβανομένων και των νομοθετημάτων που εμφανίζονται στη θεματική ενότητα με τίτλο "Νομοθεσία").

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ των πληροφοριών που βρίσκονται στις ιστοσελίδες αυτές και των επισήμων εγγράφων τότε έγκυρο θεωρείται το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου.

Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες, προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση ή έγκρισή τους.

Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για τα Σχέδια Χορηγιών μέσω της ιστοσελίδας δεν δημιουργεί υποχρέωση στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου για έγκριση της αίτησης.

H αναδημοσίευση περιεχομένου της ιστοσελίδας επιτρέπεται με αναφορά στην πηγή.


Πηγή των φωτογραφίων που εμφανίζονται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας είναι το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας.