ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β2: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ - ΕΥΑΛΩΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ [ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΙ]

Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε σε κατοικίες 2024-2025

Σύμφωνα με το Σχέδιο Χορηγιών, οι εγκαταστάσεις -για να είναι επιλέξιμες για χορηγία- θα πρέπει να υλοποιηθούν από επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στον κατάλογο ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ.

Οι πιο κάτω επιχειρήσεις έχουν εγγραφεί στον κατάλογο ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β2: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ - ΕΥΑΛΩΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ του Σχεδίου Χορηγιών. Στην τελευταία στήλη του πίνακα, επισημαίνεται κατά πόσο ο ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΣ αποδέχεται να καταβάλλεται απευθείας σε αυτόν το ποσό χορηγίας, προς εξόφληση των τιμολογίων για την εγκατάσταση της θερμομόνωσης οροφής.

 

 

Σήμα Κατηγορία Β2   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β2 - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ

 

Κωδικός Όνομα Εμπορευόμενου Αρ. ΦΠΑ Τηλέφωνο/α E-mail επικοινωνίας Ιστοσελίδα B. Ο Εμπορευόμενος αποδέχεται να καταβάλλεται σε αυτόν το ποσό χορηγίας προς εξόφληση των τιμολογίων αγοράς
3238 DPI CONSTRUCTIONS & RENOVATIONS LTD 60000771Q 99575191 dpiconstructionrenovationltd@gmail.com ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3240 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΠΑΣΙΑΣ 00628419Y 99640573 Ppasiamixalis@gmail.com ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3243 A&N SEALING LTD 10405294X 99625846 a.n.sealing@gmail.com ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3249 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΙΟΥΡΟΥΠΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ 10071007Q 99620737 p.d.xiourouppas@cytanet.com.cy ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3250 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 00870015H 99788280 kirkis813@gmail.com ΟΧΙ δεν αποδέχομαι
3253 33 WS WATERPROOFING SYSTEMS LTD 10444610C 70008133 info@33waterproofingsystems.com ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3255 TSIGARIDES E.CO. LTD 10045979B 99055550 tsigaridesioannis@gmail.com www.tsigarides.com ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3262 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΛΤΔ 10263603C 99307354 Ch.georgioumonosis@outlook.com ΟΧΙ δεν αποδέχομαι
3264 DURATHERM PRODUCTIONS LIMITED 10213255H 70000270, 99621939 info@duratherminsulation.com www.duratherminsulatio.com ΟΧΙ δεν αποδέχομαι
3265 N.A.S.C ENERGON SOLUTIONS LTD 10426518N 99563597 info@energon.cy energonsolutions.eu ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3273 P. CHARALAMBOUS PAINTERS LIMITED 10207360O 26944140 / 99683902 accounts@charalambousgroup.com ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3276 ΥΠΕΡΜΑΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 10222864N 26955330 ypercons@cytanet.com.cy ΟΧΙ δεν αποδέχομαι
3280 CROSS - WISE LIMITED 99000066B 22498484 info@crosswise.com.cy www.crosswise.com.cy ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή
3291 TEST (να μην λαμβάνεται υπόψη) 12312321R 2211111111 gtsiamettis@gmail.com ΝΑΙ αποδέχομαι να καταβάλλεται σε εμένα το ποσό χορηγίας εφόσον ζητηθεί από τον Αιτητή