Σχέδιο Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κατοικίες

Σε συνέχεια των εξαγγελιών που έχουν γίνει από την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κα Νατάσα Πηλείδου, με στόχο την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στην ηλεκτρική ενέργεια και για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε, ανακοινώνουν ότι προγραμματίζεται η επαναπροκήρυξη του "Σχεδίου Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες" και το 2022.

Πρόθεση του Υπουργείου είναι όπως το νέο Σχέδιο προκηρυχθεί με αναδρομική ισχύ, με τρόπο που να διασφαλίζει την ομαλή συνέχεια του υφιστάμενου Σχεδίου του 2021, για το οποίο η υποβολή αιτήσεων τερματίζεται στις 20/12/2021. 


Υπενθυμίζεται ότι το Σχέδιο χρηματοδοτείται από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε και καλύπτει εργασίες θερμομόνωσης οροφών ή εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering) σε υφιστάμενες κατοικίες, καθώς και  συνδυασμό των πιο πάνω.


Η ανακοίνωση της πρόθεσης για επαναπροκήρυξη του Σχεδίου, γίνεται με την επιφύλαξη  της ψήφισης του προϋπολογισμού του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε για το έτος 2022 και της ύπαρξης των διαθέσιμων πιστώσεων.

 
Νοείται ότι κατά την επαναπροκήρυξη του Σχεδίου, πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές τόσο σε πρόνοιες του Σχεδίου όσο και στη διαδικασία και απαιτούμενα έντυπα υποβολής αίτησης.
Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο