Διακοπή ιστοσελίδας Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε - 30/10/2022

Την Κυριακή 30/10/2022 από τις 5:00 π.μ. μέχρι και τις 5:00 μ.μ. θα διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (https://resecfund.org.cy), λόγω προγραμματισμένων αναβαθμίσεων του εξοπλισμού.

Κατά την περίοδο αυτή, δεν θα υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.