ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚA ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (2023) - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ΗΛΙΑΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

  Σήμα Σχεδίου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα με το Σχέδιο Χορηγιών, ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί (κύλινδροι και πλαίσια) πρέπει να περιλαμβάνεται στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ο οποίος προεγκρίνεται και κωδικοποιείται. ΠΡΙΝ προχωρήσετε σε συμφωνία με συμμετέχοντα εγκαταστάτη για την εγκατάσταση ή αντικατάσταση του ηλιακού συστήματος ζεστού νερού, βεβαιωθείτε ότι τόσο ο κύλινδρος ζεστού νερού, όσο και τα ηλιακά πλαίσια (κατάλογος πιο κάτω) που θα σας εγκαταστήσει περιλαμβάνονται στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Για εγκαταστάτες και εμπόρους: Πατήστε εδώ για εγγραφή εξοπλισμού στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

 

ΗΛΙΑΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Οι κωδικοί των ηλιακών πλαισίων έχουν μορφή: 2###-####
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΛΑΣΙΟΥ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ SOLAR KEYMARK
2005-0292 DIMAS SA ENERGY+ARGO 29, ENERGY+ARGO 29H 2.92 m2 η0,hem: 0.736
2007-0148 JOHNSUN HEATERS LTD SAF1.5 ALUCASE, SAF1.5 ALUCASE (H) 1.48 m2 η0,hem: 0.696
2007-0197 JOHNSUN HEATERS LTD SAF2.0 ALUCASE, SAF2.0 ALUCASE (H) 1.97 m2 η0,hem: 0.696
2007-0244 JOHNSUN HEATERS LTD SAF2.45 ALUCASE, SAF2.45 ALUCASE (H) 2.44 m2 η0,hem: 0.696
2008-0151 THERMOSIFONES KAFSON LTD KCSA/D 1.5 1.51 m2 η0,hem: 0.701
2008-0202 THERMOSIFONES KAFSON LTD KCSA/D 2.0 2.02 m2 η0,hem: 0.701
2008-0252 THERMOSIFONES KAFSON LTD KCSA/D 2.5 2.52 m2 η0,hem: 0.701
2009-0155 SONE AKTION CA 150 1.55 m2 η0,hem: 0.664
2009-0199 SONE AKTION CA 200 1.99 m2 η0,hem: 0.664
2009-0230 SONE AKTION CA 230 2.3 m2 η0,hem: 0.664
2011-0200 METALCO HEATERS LTD ELCO/2.0 (BLACK) 2 m2 η0,hem: 0.681
2010-0242 ANTONIOU & CHRISTOU SOLAR SYSTEMS LTD TH.S.P-2.4-Φ15 Alu, TH.S.P-2.4-Φ15 Alu-H 2.42 m2 η0,hem: 0.67
2010-0193 ANTONIOU & CHRISTOU SOLAR SYSTEMS LTD TH.S.P-1.9-Φ15 Alu, TH.S.P-1.9-Φ15 Alu-H 1.93 m2 η0,hem: 0.67
2010-0144 ANTONIOU & CHRISTOU SOLAR SYSTEMS LTD TH.S.P-1.5-Φ15 Alu, TH.S.P-1.5-Φ15 Alu-H 1.44 m2 η0,hem: 0.67
2005-1151 DIMAS SA ENERGY+EVO 15 1.51 m2 η0,hem: 0.725
2005-1202 DIMAS SA ENERGY+EVO 20 2.02 m2 η0,hem: 0.725
2005-1252 DIMAS SA ENERGY+EVO 25 2.52 m2 η0,hem: 0.725